fbpx

Privacy Policy

Baobab Beach Club hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Baobab Beach Club omgaat met uw persoonsgegevens. Telkens wanneer u persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelt Baobab Beach Club ze in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

 

Baobab Beach Club werkt samen met verschillende organisaties zodat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen. Het gaat hierbij o.a. om gemachtigde ticketverkopers die de tickets namens ons verkopen alsook om de locaties waar onze evenementen worden gehouden tot de artiesten die wij promoten.

 

Baobab Beach Club is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Baobab Beach Club over u verzamelt en ontvangt wanneer u onze diensten gebruikt.  

 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Baobab Beach Club

VL-Group bvba

Boshovestraat 57/3

2100 Deurne

info@baobabbeachclub.be

 

1. HOE VERZAMELT Baobab Beach Club UW GEGEVENS?

 

Uw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen.

Rechtstreeks via u, o.a.

 • wanneer u tickets aankoopt
 • wanneer u zich registreert voor een actie
 • wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief
 • wanneer u deelneemt aan een wedstrijd
 • wanneer u Baobab Beach Club een vraag stelt of contact opneemt via mail, telefoon of een ander communicatiekanaal

We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen

 • wanneer u gebruik maakt van onze website (tracking tools zoals browsercookies en webbakens, zie verder)
 • via een derde partij, zoals onze ticketpartners Ticketmatic of Last Minute Ticket Shop, een coproducent of samenwerkende partner, waarvoor wij de reservatielijsten beheren of waarvoor we (al dan niet gedeelde) ticketverkoop organiseren.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Baobab Beach Club ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

1: zonder registratie: uw IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de website zo optimaal mogelijk aan u te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om onze website en onze dienstverlening aan u te verbeteren. Uit deze gegevens kan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet worden achterhaald.

2: uw naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, geboortejaar, naar aanleiding van het aankopen van tickets voor voorstellingen van Baobab Beach Club. Voor het verkopen van tickets voor voorstellingen van Baobab Beach Club werken we samen met kaartverkoop software Ticketmatic. Hierover leest u verderop meer. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door u gevraagd werd (het verkopen van tickets voor één of meerdere voorstellingen) goed uit te kunnen voeren.

3: uw naam en adresgegevens wanneer u zich opgeeft voor de verzendlijst van de seizoensbrochure van Baobab Beach Club. Deze lijst wordt gebruikt door de drukkerij om de brochure op het juiste adres te kunnen bezorgen. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door u gevraagd werd (het versturen van de brochure) goed uit te kunnen voeren.

4: bij het inschrijven op onze nieuwsbrief: uw voor- en achternaam, e-mail adres.

5: via cookies: De website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Verderop in deze verklaring leggen we de bepalingen rondom het gebruik van cookies verder uit.

6: op locaties en tijdens voorstellingen van Baobab Beach Club wordt foto- en videomateriaal gemaakt door onze fotografen. Deze foto’s bewaren we in ons archief en een selectie van de foto’s en video’s publiceren we op onze social media kanalen en in drukwerk van daaropvolgende edities. Indien we een foto willen maken waar u het onderwerp van bent, dan doen we onze uiterste best om op voorhand uw toestemming te verkrijgen. Bij het publiceren van herkenbare foto’s op Facebook en in ons drukwerk zullen we een redelijke inspanning doen om hier op voorhand toestemming voor te krijgen. Staat u als onderwerp op een van onze foto’s en wilt u deze niet meer gepubliceerd zien, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.   

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven, maar u bent u ervan bewust dat het verlenen van bepaalde diensten niet mogelijk is wanneer u de verwerking weigert.

 

3. WAARVOOR EN HOE GEBRUIKT Baobab Beach Club DE VERZAMELDE INFORMATIE EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND?

Baobab Beach Club gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens voor volgende doeleinden:

 • om u de gevraagde dienst (voorstelling) te kunnen leveren (uitvoering overeenkomst)
 • om u een service mail (praktische informatie over uw voorstelling) te sturen (gerechtvaardigd belang)
 • om nieuwsbrieven, gepersonaliseerde mailing op basis van uw interesses en uitnodigingen te versturen, zoals seizoensoverzichten, voorstellingen in de nabije toekomst. Het feit dat u zich inschreef op de nieuwsbrief is voor ons het bewijs dat u toestemming geeft voor het versturen van mailings. (toestemming betrokkene)
 • om ticketcontrole uit te oefenen in eigen zaal of bij coproducenten en/of samenwerkende partners (gerechtvaardigd belang)
 • om u telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren indien een voorstelling op het laatste moment wordt afgelast of er een wijziging optreedt (gerechtvaardigd belang)
 • voor het opsporen van fraude en andere wettelijke inbreuken, zoals ticketverkoop op de zwarte markt, misbruik van ons intellectuele eigendom (wettelijke verplichting)
 • om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren
 • voor marktonderzoek en klantprofilering om de informatie over onze producten en/of diensten relevanter te maken voor u en om de publiciteit beter af te stemmen op uw mogelijke interesses en behoeften.
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

4. WELKE KEUZES KAN U MAKEN OVER HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN?

Wanneer u tickets koopt of inschrijft voor de nieuwsbrief, dan vraagt Baobab Beach Club uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden (zoals hierboven beschreven).

Wil u de toestemming die u hebt gegeven intrekken, dan kan u met ons contact opnemen.

Als u de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat u geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

5. MET WELKE DERDEN KUNNEN WIJ UW GEGEVENS DELEN?

 

Baobab Beach Club kan bepaalde persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de ticketverkoop voor de voorstellingen (software Ticketmatic, andere culturele instellingen/coproducenten en samenwerkende partners, we geven bijvoorbeeld gastenlijsten door)
 • het beheer van de website (Inventis)
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting Combell)
 • het verzenden van de seizoensbrochure en andere brochures (drukkerij Guido Maes)
 • het versturen van nieuwsbrieven, servicemails en uitnodigingen (mailing software Campaign Monitor)

Met de verwerkers sluit Baobab Beach Club een verwerkersovereenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Zo weten we of ze GDPR compliant zijn.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

6. GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

De voorstellingen, website en ticketverkoop van Baobab Beach Club zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Baobab Beach Club verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u denkt dat uw kind ons informatie heeft bezorgd, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Baobab Beach Club.

7. BEWAARTERMIJN?

Baobab Beach Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien u 10 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw gegevens uit onze ticketing-database.

8. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HANTEERT Baobab Beach Club?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Baobab Beach Club van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

9. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

 

Een “cookie” is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.Baobab Beach Club.be. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals uw naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen.

 

Onze website gebruikt cookies om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Baobab Beach Club maakt gebruik van de volgende cookies:

Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

Analytische cookies. Baobab Beach Club gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

 

Op onze website vindt u buttons naar onze Facebook- en Instagrampagina’s. We maken daarbij ook gebruik van tracking via een zogenaamde pixel.

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals Google Analytics cookies.

 

10. WAT BIJ VRAGEN EN/OF KLACHTEN? WAT INDIEN U UW GEGEVENS WENST TE WIJZIGEN OF UPDATEN?

 

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Baobab Beach Club van u ontvangen heeft.

Baobab Beach Club is geen commerciële instelling die u onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. Hebt u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy of wil u graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over u bijhouden? Wenst u de gegevens die u ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou u graag een toestemming intrekken?

Neem dan contact op met:

Baobab Beach Club – info@baobabbeach.be

VL-Group

Boshovestraat 57/3

2100 Deurne

BTW BE 0447 055 776

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

 

11. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD WORDEN?

 

Baobab Beach Club kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. Baobab Beach Club kondigt wijzigingen aan op de site of via de nieuwsbrief. De laatste wijziging van deze verklaring gebeurde op 25 mei 2018.