fbpx

Huisregels

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom stelden we huisregels op die gelden voor alle bezoekers van Baobab Beach Club. We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft. Weet dat het niet naleven ervan kan leiden tot een sanctie.

TOEGANGSCONTROLE

Als bezoeker kan je gefouilleerd en/of gecontroleerd worden op drank-, drugs- en wapenbezit. Werk je niet mee aan deze controle, dan kunnen we beslissen om je de toegang tot Baobab Beach Club te ontzeggen.

LEEFTIJD

Bezoekers van Baobab moeten minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 krijgen geen toegang tot de beach club, tenzij ze onder begeleiding zijn van een ouder.

DRUGS

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van onze beach club. In Baobab geldt een zero-tolerance beleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of  zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken.

DRESSCODE

We hechten belang aan een verzorgd voorkomen. Draag daarom nette kledij bij je bezoek aan Baobab.

RACISME, DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

Een bezoek aan Baobab moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, zullen geen toegang krijgen.

EIGENDOM VAN DE CLUB

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van Baobab riskeert een sanctie. Beschadig je eigendom van de beach club, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

VERSTOREN VAN DE SFEER

Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie. Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in Baobab of andere horecagelegenheden, worden niet toegelaten.

GEBRUIK VAN DE TOILETTEN

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

BEVEILIGINGSCAMERA’S

Binnen en buiten Baobab gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker van Baobab ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van Baobab geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.

PROMOTIE

Wil je promotieactiviteiten voeren binnen of buiten Baobab, dan moet je dit ruim van tevoren aanvragen. Zonder schriftelijke bevestiging is het niet toegestaan om promotie te voeren, dit zowel binnen als buiten Baobab Beach Club. Promotieactiviteiten omvatten onder meer het uitdelen van flyers, affiches of ander promotiemateriaal.

CONSUMPTIE VAN DRANKEN

Je mag consumpties enkel binnen Baobab gebruiken. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.

VERKOOP VAN GOEDEREN

Je mag binnen Baobab Beach Club geen goederen verkopen of verhandelen zonder schriftelijke toestemming.

INSTRUCTIES VAN PERSONEEL

Als bezoeker moet je instructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

BIJ HET VERLATEN

We vragen je om bij het verlaten van Baobab Beach Club:

 • geen vandalisme aan te richten
 • geen geluidsoverlast te veroorzaken
 • de orde en netheid te respecteren
 • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken
 • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners

BIJ HET BETREDEN NA SLUITINGSTIJD

Het betreden van Baobab Beach Club na sluitingstijd is ten strengste verboden.

 • Op het ganse terrein zijn er camera’s voorzien
 • Een alarmsysteem zal in werking treden na het betreden van het terrein
 • Het is levensgevaarlijk om het zwembad na sluitingstijd te betreden vermits dit is afgedekt met een speciale isolatiefolie. In het zwembad springen na sluitingstijd kan dus dodelijk zijn. Bij het betreden hiervan kan de organisatie dus niet
 • Bij het betreden na sluitingstijd zal steeds de politie automatisch gealarmeerd worden

BIJ EEN OVERTREDING

 • Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. Je entreegeld wordt niet terugbetaald. Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. Je krijgt een voorlopig lokaalverbod, dat van kracht blijft tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam. Dit team bepaalt de uiteindelijke sanctie. Krijg je een definitief lokaalverbod, dan wordt dit gemeld bij de politie. Overtreed je het lokaalverbod, dan wordt dit aangegeven. Je riskeert de uitzetting door de politie, een bijbehorende gerechtelijke procedure en een permanente weigering.
 • In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door.
 • Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen worden.
 • In geval van ongevallen veroorzaakt na het betreden van het terrein na sluitingstijd, wat ten strengste verboden is, kan de organisatie niets ten laste worden gelegd.

GELUIDSNIVEAU

In Baobab Beach Club hanteren we een maximaal geluidsniveau ≤ 97 dB(A) LAeq,60min. Het maximaal geluidsniveau is dus kleiner dan of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min. Het wordt steeds gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. De meting gebeurt gedurende de volledige activiteit. Dit houdt in: de elektronisch versterkte muziek plus het achtergrondgeluid in de inrichting. De duidelijke, visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke. Metingen mogen getoetst worden aan 102 dB(A) LAeq15min.

AANSPRAKELIJKHEID

Baobab Beach Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf in Baobab Beach Club is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items.

KLACHTEN

Eventuele klachten kan je schriftelijk melden. Richt ze tot Baobab Beach Club (VL-Group bvba Toekomstlaan 8 2200 Herentals)

Stel dit niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je ‘klachtrecht’.